DOFINANSOWANIE

Program
Mój Prąd 5.0

Zamów fotowotaikę oraz inne produkty OZE z dotacją Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, czyli wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu Mój Prąd jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej OZE.

Program Mój Prąd 5.0

Ruszyła kolejna edycja popularnego programu Mój Prąd. Jest to już piąta edycja tego popularnego programu. W edycji programu Mój Prąd 5.0 nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, który wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. W ramach Mój Prąd 5.0 beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysokości do 58.000 zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Najważniejsze zasady programu

Mój Prąd 5.0 to program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski.

Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Maksymalna, łączna kwota dotacji to 58.000 zł. Wsparciem są objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od dnia 01.02.2020 r. a wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.


Program Mój Prąd 5.0 skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

Dotychczasowi prosumenci również mogą skorzystać z dotacji w ramach najnowszej edycji Programu korzystając tym samym z przygotowanej najnowszej oferty finansowej. Warunkiem jest jednak przejście/ rozliczanie się w systemie net-billing, zakończenie inwestycji przed dniem złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie wcześniej niż 01.02.2020 r.

Wysokość dofinansowania przewidziana w piątej edycji programu Mój Prąd 5.0:

  • przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6.000 zł
  • jeżeli zdecydujesz się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 7.000 zł
  • przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4.400 zł do aż 28.500 zł
  • przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5.000 zł
  • o magazyn energii – do 16.000 zł
  • o kolektory słoneczne do 3.500 zł
  • a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3.000 zł

Jakie produkty OZE obejmuje dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0?

Samodzielne instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika to darmowe i nowoczesne źródło energii odnawialnej dla domu lub firmy. Panele fotowoltaiczne pracują i przynoszą korzyści przez cały rok.

Instalacja fotowoltaiczna z dodatkowymi produktami OZE

Planujesz budowę nowego domu, lub jesteś w trakcie projektowania domu? Już teraz pomyśl o oszczędnościach i przygotuj swój dom do korzystania z energii z OZE.

Magazyny
energii

Dom wykorzystujący energię z OZE wymaga magazynowania energii. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla domu.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną, samą lub z dodatkowymi komponentami.

Poczekaj na wymianę licznika.

Podpisz umowę z dystrybutorem energii o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

Złóż wniosek samodzielnie przez Internet w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub daj nam swoje pełnomocnictwo, a zrobimy to za Ciebie.

O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem. Status wniosku możesz sprawdzić na stronie https://mojprad.gov.pl/, podając adres mailowy i nr wniosku.

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Program Mój Prąd - FAQ

Program Mój Prąd 5.0

Mój Prąd 5.0 to program prosumencki, skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Maksymalna, łączna kwota o jaką można wnioskować w ramach programu to dotacja 58.000 zł. Wsparciem programu Mój Prąd są objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020. Warunkiem jest m.in. rozliczanie się w net-billingu.

Na czym polega nowy system net-billing?

To rozwiązanie oparte na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Program Mój Prąd 5.0 jest przeznaczony dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Kto to jest prosument?

Prosument to połączenie dwóch innych wyrazów: producent i konsument. Jest to więc osoba, która jednocześnie coś konsumuje i produkuje, czyli jednocześnie zużywa i wytwarza energię elektryczną, korzystając z Odnawialnych Źródeł Energii. Pojęcie producent używa się w odniesieniu do fotowoltaiki, nazywając tak osoby, które posiadają własne, instalacje fotowoltaiczne. 

Jak działają panele fotowoltaiczne?

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej jest prosta – promienie padają na panele fotowoltaiczne, które zamieniają je na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna, by działać i produkować energię potrzebuje światła, a właściwie fotonów. To właśnie te cząstki wprawiają w ruch elektrony dzięki, którym powstaje napięcie elektryczne. Prąd stały z paneli fotowoltaicznych wędruje do falownika, gdzie zamieniany jest na prąd przemienny, z którego później korzystamy podłączając urządzenia do gniazdek. Dzięki wyższemu napięciu prąd z paneli fotowoltaicznych wypiera z domu prąd sieciowy i trafia do urządzeń w Twoim domu.

Czy panele działają w pochmurne dni?

Panele fotowoltaiczne produkują energię nawet w pochmurne i deszczowe dni, jednak są one najbardziej wydajne w słoneczne dni. Jeśli produkcja prądu nie jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania w danej chwili, korzystasz z nadwyżek energii wprowadzonych do sieci.

Co się dzieje zimą?

Panele produkują energię cały rok, niezależnie od pogody. Ilość energii oczywiście zależy od panujących warunków atmosferycznych. Największa produkcja energii jest w okresie od wiosny do jesieni, a zimą wykorzystujemy nadmiar energii zgromadzonej w sieci lub korzystamy z sieciowego prądu.

Poznaj inne produkty

Poznaj naszą kompleksową ofertę dla Twojego domu. Dobierzemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania odpowiadające gabarytom domu i zapotrzebowaniu na energię.

Baza wiedzy OZE

Chcesz zainwestować w OZE i zastanawiasz się czy fotowoltaika, pompa ciepła to dobre rozwiązanie dla Ciebie? Czytaj nasze poradniki na temat Odnawialnych Źródeł Energi, fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynowania energii i znajdź najlepsze rozwiązania dla siebie.