Na jakie dofinansowanie do pompy ciepła możesz liczyć w 2022 roku?


Program Moje Ciepło

Program Moje Ciepło wspiera zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Program oodpowiedzią na aktualne potrzeby osób fizycznych, jako inwestorów, którze starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Program umożliwia wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. Współfinansowanie inwestycji polega na zakupie i montażu nowych pomp ciepła – powietrznych i gruntowych – wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Urządzenie musi zostać zakupione między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2026 r.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:
  • zakup i montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem
  • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem
  • zakupi montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Pamiętaj, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się, również w okresie trwałości inwestycji, źródło ciepła na paliwo stałe.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych
Kwota jaką można uzyskać to od 7000 do 21000 złotych na jedną współfinansowaną inwestycję

Beneficjenci:
  • Beneficjentem musi być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  • Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Oficjalna strona programu:  www.mojecieplo.gov.pl


O PLAYTRONICS

Playtronics tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży OZE. Nasi instalatorzy wykonali setki instalacji fotowoltaicznych dzięki czemu każda inwestycja przebiega sprawnie. Zespół tworzą wykwalifikowani doradcy, którzy podchodzą do każdego projektu indywidualnie działając w oparciu o doświadczenie i praktykę. Pasja, z którą podchodzimy do naszej pracy sprawia, iż stale zwiększamy naszą wiedzę. Dzięki temu żadne innowacyjne rozwiązanie nie jest nam obce.

Powrót do listy