Program Mój Prąd 4.0

Mój Prąd to program prosumencki, skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Maksymalna, łączna kwota o jaką można wnioskować w ramach programu to dotacja 20 500 zł. Wsparciem programu Mój Prąd są objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku. Warunkiem jest m.in. rozliczanie się w net-billingu.

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, czyli wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu Mój Prąd jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej OZE.

Beneficjenci
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.Najważniejsze zasady programu

Mój Prąd 4.0 to program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski.

Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Maksymalna, łączna kwota dotacji to 20 500 zł. Wsparciem są objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku. Warunkiem udziału w programie jest m.in. rozliczanie się w net-billingu.


Na czym polega i kto może skorzystać z programu
  • nabór zgłoszeń trwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków
  • dotacja przeznaczona jest dla gospodarstw domowych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby
  • wsparcie programu przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW
  • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020
  • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów
  • kwoty wsparcia sumują się, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 500 złotych
  • o dofinansowanie nowych komponentów mogą ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych programów
  • program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy istniejących już instalacji fotowoltaicznych

Oficjalna strona programu: www.mojprad.gov.pl


O PLAYTRONICS

Playtronics tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży OZE. Nasi instalatorzy wykonali setki instalacji fotowoltaicznych dzięki czemu każda inwestycja przebiega sprawnie. Zespół tworzą wykwalifikowani doradcy, którzy podchodzą do każdego projektu indywidualnie działając w oparciu o doświadczenie i praktykę. Pasja, z którą podchodzimy do naszej pracy sprawia, iż stale zwiększamy naszą wiedzę. Dzięki temu żadne innowacyjne rozwiązanie nie jest nam obce.

Powrót do listy