DOFINANSOWANIE

Granty OZE dla Wspólnot i Spółdzielni

Zamów fotowoltaikę z dofinansowaniem dla wspólnot mieszkaniowych i firm

Dofinansowania do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych i firm (granty OZE)

Fotowoltaika stanowi jeden z kluczowych elementów zielonej rewolucji energetycznej. Przetwarzając światło słoneczne na prąd, pozwala znacząco zmniejszyć realne rachunki za energię, nie generując przy tym dodatkowych zanieczyszczeń. To właśnie dlatego coraz więcej osób decyduje się na zastosowanie tego typu rozwiązania.
Jeszcze do niedawna instalacje fotowoltaiczne dominowały w kręgu osób fizycznych, posiadających domy wolnostojące oraz przedsiębiorstw, dysponujących budynkami. Jednak na przestrzeni lat tendencja ta uległa transformacji. Wprowadzone zmiany przepisów prawa sprawiły, że montaż instalacji fotowoltaicznej stał się możliwy i przede wszystkim również opłacalny, w przypadku prosumentów lokatorskich, czyli mieszkańców bloków mieszkalnych.
Czy wobec tych zmian warto zdecydować się na założenie instalacji fotowoltaicznej? Poznaj możliwości dofinansowania przedsięwzięcia jakie dają Granty OZE dla wspólnot mieszkaniowych i firm i zyskaj czystą energię.

Dofinansowanie Granty OZE

Granty OZE

Wprowadzenie prosumenta lokatorskiego

Dnia 7 lipca 2023 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która pozwoliła na wprowadzenie przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii instytucji prosumenta lokatorskiego.
Zmiana ta zagwarantowała lokatorom budynków mieszkalnych możliwość wykorzystania swojego mieszkania w postaci źródła produkcji energii elektrycznej za pomocą OZE. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy budynków wielorodzinnych, lub zarządca budynku mogą zdecydować się na instalację fotowoltaiki na dachu budynku (lub na balkonie), w celu wytwarzania energii elektrycznej, niezbędnej do zasilenia mieszkania.
Wprowadzenie prosumenta lokatorskiego pozwoliło na otworzenie zupełnie nowej perspektywy dla mieszkańców bloków wielorodzinnych. Instytucja ta sprawiła, że obecnie również lokatorzy mają możliwość wykorzystania swoich mieszkań, jako źródła zielonej energii. Co ważne, rozwiązanie to przyczyni się nie tylko do wsparcia rozwiązań proekologicznych, ale dodatkowo, przyniesie realne oszczędności dla gospodarstwa domowego. Pomóc w tym mają Granty OZE

Granty OZE finansowany przez BGK

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz związana z tym redukcja śladu węglowego CO2. Stałe inwestycje w OZE w tym instalację fotowoltaiczną, pozwalają w szybki i prosty sposób zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, wpływając tym samym na szeroko pojętą ochronę klimatu.
Założenia projektu grantowego wpisują się w strategię Unii Europejskiej na rzecz neutralności klimatycznej do 2050 r., a odnawialne źródła energii stały się jednym z filarów Europejskiego Zielonego Ładu.
Granty OZE przyznawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego pozwala na zrefinansowanie kosztów związanych z zakupem, montażem i budową (lub modernizacją) instalacji odnawialnego źródła energii – w tym instalacji fotowoltaicznej.

Grant OZE dla wspólnot mieszkaniowych i firm

Granty OZE to jedne z niewielu tak dostępnych rozwiązań, wspierających budowę instalacji fotowoltaicznych. O refinansowanie kosztów inwestycji mogą się ubiegać inwestorzy, którzy są właścicielami lub zarządcami budynku, bez względu na status prawny, w tym:
• osoby fizyczne,
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
• towarzystwa budownictwa społecznego,
• społeczne inicjatywy mieszkaniowe,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• spółki prawa handlowego.
Warto przy tym pamiętać, że aby możliwe było skorzystanie z dofinansowania w postaci grantu OZE, inwestor musi pamiętać o spełnieniu szeregu kryteriów. W ramach grantu OZE możliwe jest częściowe sfinansowanie:
• zakupu, montażu lub budowy nowej instalacji OZE, lub,
• modernizacji już istniejącej instalacji OZE, pod warunkiem że w jej wyniku zainstalowana moc instalacji wzrośnie o m.in. 25%,
Przyznanie środków przysługuje, jeżeli:
• instalacja OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia,
• przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte,
• przedsięwzięcie nie wyrządza szkód dla celów środowiskowych,
• przedsięwzięcie spełnia kryteria horyzontalne.
Wnioskodawcy, którzy spełnią powyższe kryteria, mogą uzyskać dofinansowanie na pokrycie nawet 50% kosztów przedsięwzięcia netto (bez podatku VAT). Grant przyznawany jest na refinansowanie kosztów inwestycji, to znaczy, że inwestor może się ubiegać o zwrot części środków poniesionych na budowę lub modernizację przedsięwzięcia.
W przypadku przedsiębiorców grant OZE przyznawany jest w formie pomocy de minimis.

Jak uzyskać grant OZE?

Wspólnoty mieszkaniowe oraz firmy zainteresowane uzyskaniem grantu OZE zobowiązane są do złożenia do 30 czerwca 2026 r. wniosku o przyznanie grantu, wraz z wymaganymi załącznikami, tj. dokumentacją projektową instalacji oraz dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora wraz ze wzorem podpisów złożonych na wniosku.
Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana w sposób przejrzysty i spójny, zawierając uproszczony kosztorys przedsięwzięcia OZE bądź ofertę cenową, zawierającą wszelkie niezbędne elementy infrastruktury niezbędnej do prawidłowego działania instalacji.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia OZE powinien w szczególności zawierać takie informacje, jak:
• zakres prac,
• szacowane koszty realizacji przedsięwzięcia,
• moc elektryczna i cieplna OZE,
• przewidywana roczna ilość wytwarzanej energii elektrycznej.
W przypadku planowanej instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 6,5 kW dokumentacja powinna być przygotowana we współpracy z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w celu oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
Warto przy tym pamiętać, że dla zwiększenia skuteczności, dokumentacja projektowa powinna być przygotowana w sposób przejrzysty i klarowny, a harmonogram realizacji przedsięwzięcia nie powinien przekraczać określonych ram czasowych kwalifikowalności przedsięwzięcia, tj. powinien się zakończyć nie później niż 31.08.2026r..

Poznaj inne produkty

Poznaj naszą kompleksową ofertę dla Twojego domu. Dobierzemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania odpowiadające gabarytom domu i zapotrzebowaniu na energię.
Baza wiedzy OZE
Chcesz zainwestować w OZE i zastanawiasz się czy fotowoltaika, pompa ciepła to dobre rozwiązanie dla Ciebie? Czytaj nasze poradniki na temat Odnawialnych Źródeł Energi, fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynowania energii i znajdź najlepsze rozwiązania dla siebie.