Moja elektrownia wiatrowa

Wielkimi krokami zbliża się nowy program rządowy „Moja elektrownia wiatrowa”. Jego głównym celem jest zachęcenie osób prywatnych do zainwestowania w przydomowe turbiny wiatrowe. Już teraz znamy pierwsze założenia programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na jakie wsparcie mogą liczyć inwestorzy indywidualni? Sprawdź, jak uzyskać wsparcie na zakup i montaż przydomowych turbin wiatrowych.

Główne założenia programu

Zgodnie z założeniami wskazanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem programu „Moja elektrownia wiatrowa” jest rozwój energetyki prosumenckiej. Wszystkie te kroki zmierzają do osiągnięcia celów krajowych w zakresie klimatu i energetyki. Dążąc do realizacji założonych celów NFOŚiGW przeznaczy do 400 000 000 złotych na zakup i montaż przydomowych turbin wiatrowych.

Program realizowany będzie w latach 2024-2029, jednak wsparcie uzyskać można na realizację inwestycji rozpoczętych od 30 czerwca 2023 roku.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup i montaż instalacji wiatrowych w ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” przyjmowane będą do grudnia 2028 roku.

Moja elektrownia wiatrowa

Dwie formy wsparcia dla inwestorów indywidualnych

W ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” inwestorzy indywidualni mogą liczyć na wsparcie finansowe w dwóch formach. Pierwsza dotyczy zakupu i montażu turbin wiatrowych. Zgodnie z założeniami projektu inwestor indywidualny może liczyć na wsparcie w maksymalnej wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 30 tys. złotych.

Dodatkowo inwestorzy indywidualni mogą się zdecydować na zakup i montaż magazynu energii, który pozwoli na poprawę efektywności przydomowych turbin wiatrowych. Maksymalne wsparcie na zakup i montaż turbin wiatrowych wyniesie do 50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 17 tys. złotych.

Co ważne, aby możliwe było uzyskanie wsparcia w postaci dofinansowania na zakup i montaż przydomowej mikroinstalacji wiatrowej, ta musi spełnić szereg kryteriów. Podstawowe kryterium odnosi się do maksymalnej mocy instalacji, która nie może przekroczyć 20 kW, a w przypadku instalacji połączonej z magazynem energii – 50 kW. Dodatkowo wysokość wiatraka nie może przekroczyć 30 metrów.

W ramach programu inwestorzy indywidualni mogą się zdecydować na montaż instalacji typu on-grid, tj. podłączonej do sieci, oraz off-grid, tj. niepodłączonej do sieci.

Kiedy start naboru wniosków?

Obecnie nie są jeszcze znane szczegółowe terminy dotyczące rozpoczęcia naboru wniosków w ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa”. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowane uruchomienie programu przypada na II lub III kwartał 2024 roku.

Wraz z ogłoszeniem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie, możliwe będzie zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją projektową, w tym z wnioskiem o dofinansowanie, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Dalej pozostaje dużo niewiadomych

Choć zgodnie z pierwotnymi założeniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, to nie ulega wątpliwości, że w dalszym ciągu pozostaje wiele niewiadomych.

Ogłaszając planowane konsultacje społeczne pod koniec stycznia 2024 roku NFOŚiGW przyznał, że czas na przygotowanie kompletnego programu był za krótki. Ostateczna wersja regulaminu oraz pozostałych dokumentów konkursowych mogą ulec zmianie.

Czy warto zdecydować się na instalację turbin wiatrowych?

Przydomowe elektrownie wiatrowe, to druga zaraz po instalacjach fotowoltaicznych, powszechnie stosowana forma pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Przy spełnieniu określonych wytycznych, dotyczących miejsca i sposobu montażu, turbiny wiatrowe mogą przyczynić się do obniżenia kosztów związanych z użytkowaniem energii elektrycznej.

Jednak wysokie koszty inwestycyjne oraz liczne ograniczenia prawne, dotyczące montażu turbin wiatrowych przez inwestorów indywidualnych sprawiły, że obecnie znacznie mniejszy procent prosumentów decyduje się na założenie tego typu instalacji. Możliwość znaczącego obniżenia kosztów inwestycyjnych, z pewnością w istotny sposób przełoży się na zwiększenie opłacalności tego typu inwestycji, skracając czas niezbędny na osiągnięcie pełnego zwrotu z inwestycji.

 

Turbina wiatrowa

Czy inwestycja w instalację wiatrową się zwróci?

Zdaniem analityków z Fundacji Instart program „Moja elektrownia wiatrowa” nie został w pełni dopracowany. Wysokość udzielonego wsparcia w rzeczywistości stanowi zaledwie ułamek pełnej kwoty. Zgodnie z założeniami projektu, maksymalna wysokość wsparcia wynosi do 30 tysięcy złotych na zakup i montaż turbiny wiatrowej, jednak nie więcej, niż 5 tys. złotych za 1 kW.

Tymczasem zakup i montaż przydomowej instalacji wiatrowej pochłania wysokie środki. Szacuje się, że 1 kW może kosztować od 10 do nawet 24 tysiące złotych, co daje średnią, na poziomie ok. 17 tys. złotych za 1 kW. Nietrudno zatem zauważyć, że wysokość udzielanego wsparcia w istocie nie pokrywa 50% planowanej inwestycji.

Wysokie koszty inwestycyjne i określona żywotność turbin wiatrowych, przy wsparciu na poziomie określonym w programie „Moja elektrownia wiatrowa” stawiają pod znakiem zapytania rzeczywisty zwrot z inwestycji. Ma to niejako związek z wprowadzonym systemem rozliczania energii produkowanej przez prosumentów. Włączenie po 1 lipca 2024 dużych elektrowni wiatrowych do systemu przyczyni się do znacznego obniżenia cen energii skupowanej, podczas wietrznych dni.

Warto jednak na inwestycje w instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii spoglądać całościowo. Montaż turbin wiatrowych to nie tylko sposób na zmniejszenie kosztów związanych z użytkowaniem energii elektrycznej. To przede wszystkim sposób na to, by zmniejszyć poziom zanieczyszczenia środowiska. Odnawialne Źródła Energii, takie jak instalacje wiatrowe są w pełni ekologiczne, a powstały dzięki nim prąd powstaje bez dodatkowej emisji dwutlenku węgla.