DOFINANSOWANIE

Mój Prąd 6.0
Dofinansowanie

Zamów fotowoltaikę oraz inne programy OZE z dotacją Mój Prąd

Mój Prąd – co wiemy na temat kolejnej edycji tego programu?

W wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce, coraz większy nacisk kładzie się na rozwój technologii związanych z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Rządzącym również zależy na tym, aby zmniejszyć zużycie energii produkowanej ze źródeł nieodnawialnych. Aby zachęcić obywateli do zakupu takich technologii uruchomiony został program Mój Prąd. W 2024 roku ruszy szósta już edycja programu, w którym można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż m.in. instalacji fotowoltaicznej, ta informacja została potwierdzony na oficjalnej stronie programu. Sprawdźmy, co warto wiedzieć na temat tego programu.

Mój prąd 6.0 oczekiwanie

Kiedy start programu „Mój Prąd 6.0”?

Obecnie dalej prowadzone są prace niezbędne do uruchomienia kolejnej edycji programu „Mój Prąd”. To sprawia, że mimo oficjalnej deklaracji Ministerstwa Klimatu i Środowiska odnośnie realizacji projektu, dalej nie wiemy, kiedy rzeczywiście rozpocznie się nabór wniosków.

Warto jednak pamiętać, że w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd” wnioskodawcy mogli ująć wydatki poniesione na instalację OZE jeszcze przed realnym rozpoczęciem naboru wniosków. Możemy z niemal pełnym przekonaniem założyć, że tendencja ta zostanie utrzymana również w kolejnym naborze.

Warto przy tym pamiętać, że dla uzyskania dofinansowania, konieczne jest zachowanie kompletnej dokumentacji, potwierdzającej kwalifikowalność wydatków.

odnawialne źródła energii

Czym właściwie jest program Mój Prąd 6.0?

W ramach programu Mój Prąd 6.0 polscy obywatele spełniający określone wymagania będą mogli starać się o uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż urządzeń związanych z technologią OZE, czyli z odnawialnymi źródłami energii. Chodzi tu przede wszystkim o instalacje fotowoltaiczne, aczkolwiek środki można przeznaczyć również na inne inwestycje, które omówimy w dalszej części artykułu.

W lipcu 2019 roku po raz pierwszy ogłoszony został rządowy program Mój Prąd. Od tego czasu mieliśmy już pięć kolejnych edycji. Na piątą edycję przeznaczono w sumie 550 mln zł, a ogromne zainteresowanie doprowadziło do tego, że środki zostały rozdysponowane przed czasem. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej osób z niecierpliwością oczekuje na informacje na temat programu Mój Prąd 6.0.

panele fotowoltaiczne niebo

Co finansuje program Mój Prąd?

Na chwilę obecną nie znajdziemy wielu szczegółowych informacji na temat tego, jak dokładnie ma wyglądać program Mój Prąd 6.0. Z zapowiedzi polityków wiemy jednak na pewno, że szósta edycja tego programu wystartuje w okolicach drugiej połowy 2024 roku. O tym co finansuje program Mój Prąd możemy powiedzieć na podstawie informacji z poprzedniej edycji. W 2023 roku dofinansowanie można było otrzymać na następujące inwestycje:

• mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW,
• magazyn ciepła,
• gruntową pompę ciepła,
pompę ciepła powietrzną,
magazyny energii elektrycznej,
• system zarządzania energią HEMS/EMS,
• kolektory słoneczne c.w.u.

Wysokość dofinansowania zależała natomiast od dokładnej formy inwestycji oraz od tego, do jakiej grupy grantobiorców zaliczony został wnioskujący. Najwięcej można było otrzymać na gruntową pompę ciepła (do 28,500 zł), z kolei najmniej na system zarządzania energią HEMS/EMS (do 3,000 zł) oraz na kolektory słoneczne c.w.u. (do 3,500 zł). Co ważne, dofinansowanie z programu Mój Prąd nie mogło przekraczać 50% kwalifikowanych kosztów przeznaczonych na całość inwestycji.

co się zmieni pytajnik

Jakich zmian możemy oczekiwać w ramach programu Mój Prąd 6.0?

Możemy przypuszczać, że w ramach programu 6.0 rozszerzony zostanie zakres inwestycji, na które będzie można uzyskać dofinansowanie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że do programu w końcu włączone zostaną małe przydomowe elektrownie wiatrowe. Wiele wskazuje również na to, że zwiększona zostanie łączna pula środków, dzięki czemu więcej osób będzie mogło uzyskać dofinansowanie za zakup i montaż instalacji OZE. Pozostaje czekać na więcej szczegółowych informacji, które powinny zostać udostępnione już niebawem.

Jakie dofinansowanie

Jakie dofinansowanie będzie można uzyskać w ramach programu Mój Prąd 6.0?

Na poprzednią edycję programu Mój Prąd przeznaczono 550 mln zł (początkowo kwotę ustalono na poziomie 100 mln zł, a następnie, pod wpływem ogromnego zainteresowania zdecydowano się powiększyć budżet o kolejne 450 mln zł). Pojedynczy beneficjent mógł uzyskać wsparcie rzędu 58,000 (ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych). Jaka kwota zostanie przeznaczona na program Mój Prąd 6.0? Tutaj możemy jedynie spekulować.
Jedno jest pewne – rządzącym również zależy na tym, aby zwiększyć w gospodarce energetycznej udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Pozwala to bowiem obniżyć koszty, a jednocześnie dostosować się do nowych norm i standardów podyktowanych przez Unię Europejską. Polska niedawno otrzymała pierwszą transzę środków z Krajowego Planu Odbudowy i wiele wskazuje na to, że część uzyskanych środków zostanie przeznaczona właśnie na szóstą edycję programu Mój Prąd. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że łączna kwota będzie wyższa, aniżeli w poprzedniej edycji.

Przydomowy wiatrak

Przydomowe wiatraki w programie Mój Prąd?

Coraz więcej mówi się również o tym, że w 2024 roku pojawią się dofinansowania na przydomowe turbiny wiatrowe, które produkują prąd z energii wietrznej. Na chwilę obecną nie wiemy jednak, czy środki będą wypłacane w ramach programu Mój Prąd 6.0, czy też powstanie dodatkowy program dedykowany właśnie turbinom wiatrowym.

Wiatrak i magazyn energii

Czy mój prąd 6.0 wprowadzi na rynek przydomowe wiatraki?

Realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program „Mój Prąd” odrywał niezwykle istotną rolę w popularyzacji instalacji fotowoltaicznych. To właśnie dzięki możliwości współfinansowania kosztów zakupu i montażu instalacji ze środków krajowych, wiele osób zdecydowało się na zastosowanie tego typu rozwiązania. Obecnie zdawać by się mogło, że zainteresowanie samą instalacją fotowoltaiczną słabnie, dlatego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązań.

Organizatorzy programu nie przestają nas zaskakiwać, jednak czy w 2024 roku, wraz z nadejściem 6 już edycji programu „Mój Prąd 6.0” można liczyć na taką rewolucję, jak dofinansowanie budowy przydomowego wiatraka? Sprawdź, na co można otrzymać wsparcie w ramach programu „Mój Prąd 6.0”.

dotacja mój prąd

Dofinansowanie na budowę przydomowych wiatraków Mój Prąd

Rosnące zainteresowanie alternatywnymi dla instalacji fotowoltaicznej odnawialnymi źródłami energii sprawia, że coraz więcej się mówi, o możliwości sfinansowania budowy przydomowych wiatraków, w ramach programu „Mój Prąd 6.0”. Takie rozwiązanie jest w pełni uzasadnione, zważywszy na specyficzny klimat w naszym regionie. Długi okres niskiego nasłonecznienia, ciągnący się od września do kwietnia sprawia, że instalacja fotowoltaiczna nie może utrzymać pełnej efektywności. Możliwość zastosowania elektrowni wiatrowej znacząco zredukowałaby tę niedogodność, pozwalając na niemal nieprzerwaną produkcję prądu.

Zgodnie ze słowami wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pawła Mirowskiego, możemy zakładać, że w nadchodzącej edycji programu „Mój Prąd” prosumenci będą mogli zdecydować się na sfinansowanie kosztów budowy małych wiatraków.

Na ten moment nie ma jednak oficjalnych informacji co do kształtu programu. Te planowane są najdalej w połowie 2024 roku, jednak nie ustalono, czy budowa przydomowych wiatraków miałaby stanowić część programu „Mój Prąd 6.0” czy stanowić odrębną formę dofinansowania.

mój prąd brak decyzji

Wiatraki w programie „Mój Prąd 6.0” – decyzja jeszcze nie zapadła

Z pewnością znaczący wpływ na przedłużające się procedury, związane z uruchomieniem kolejnej edycji programu mają obecne zmiany w rządzie. Ostateczna decyzja, dotycząca kształtu programu należy do Ministra Klimatu i Środowiska. Nowa Pani Minister, przed podjęciem ostatecznej decyzji co do kształtu programu musi ocenić jego dotychczasową skuteczność, co pozwoli na lepsze dopasowanie rozwiązań, do potrzeb prosumentów.

Wiatrak dobry wybór

Czy warto zdecydować się na montaż przydomowego wiatraka?

Energia pozyskiwana z wiatru jest stosunkowo pewnym źródłem odnawialnej energii, pozwalającym na pokrycie zapotrzebowania gospodarstwa domowego. Jeżeli w nadchodzącej edycji programu „Mój Prąd” pojawi się możliwość sfinansowania połowy kosztów związanych z budową instalacji wiatrowej, to warto rozważyć takie rozwiązanie.

Połączenie instalacji fotowoltaicznej z przydomową elektrownią wiatrową pozwoli na uzyskanie maksymalnej wydajności odnawialnych źródeł energii, co w efekcie nie tylko pozwoli na pełne zaspokojenie potrzeb nawet dużego gospodarstwa domowego, ale dodatkowo pozwoli na uzyskanie realnych zysków i przyczyni się do znaczącego zwiększenia udziału energii OZE w konsumpcji w ujęciu całego kraju.

Program Mój Prąd - FAQ

Program Mój Prąd 5.0

Mój Prąd 5.0 to program prosumencki, skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakładał dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Maksymalna, łączna kwota o jaką można było wnioskować w ramach programu to dotacja 58.000 zł. Wsparciem programu Mój Prąd były objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020. Warunkiem było m.in. rozliczanie się w net-billingu.

Na czym polega nowy system net-billing?

To rozwiązanie oparte na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Program Mój Prąd 5.0 jest przeznaczony dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Kto to jest prosument?

Prosument to połączenie dwóch innych wyrazów: producent i konsument. Jest to więc osoba, która jednocześnie coś konsumuje i produkuje, czyli jednocześnie zużywa i wytwarza energię elektryczną, korzystając z Odnawialnych Źródeł Energii. Pojęcie producent używa się w odniesieniu do fotowoltaiki, nazywając tak osoby, które posiadają własne, instalacje fotowoltaiczne. 

Jak działają panele fotowoltaiczne?

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej jest prosta – promienie padają na panele fotowoltaiczne, które zamieniają je na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna, by działać i produkować energię potrzebuje światła, a właściwie fotonów. To właśnie te cząstki wprawiają w ruch elektrony dzięki, którym powstaje napięcie elektryczne. Prąd stały z paneli fotowoltaicznych wędruje do falownika, gdzie zamieniany jest na prąd przemienny, z którego później korzystamy podłączając urządzenia do gniazdek. Dzięki wyższemu napięciu prąd z paneli fotowoltaicznych wypiera z domu prąd sieciowy i trafia do urządzeń w Twoim domu.

Czy panele działają w pochmurne dni?

Panele fotowoltaiczne produkują energię nawet w pochmurne i deszczowe dni, jednak są one najbardziej wydajne w słoneczne dni. Jeśli produkcja prądu nie jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania w danej chwili, korzystasz z nadwyżek energii wprowadzonych do sieci.

Co się dzieje zimą?

Panele produkują energię cały rok, niezależnie od pogody. Ilość energii oczywiście zależy od panujących warunków atmosferycznych. Największa produkcja energii jest w okresie od wiosny do jesieni, a zimą wykorzystujemy nadmiar energii zgromadzonej w sieci lub korzystamy z sieciowego prądu.

Poznaj inne produkty

Poznaj naszą kompleksową ofertę dla Twojego domu. Dobierzemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania odpowiadające gabarytom domu i zapotrzebowaniu na energię.

Baza wiedzy OZE

Chcesz zainwestować w OZE i zastanawiasz się czy fotowoltaika, pompa ciepła to dobre rozwiązanie dla Ciebie? Czytaj nasze poradniki na temat Odnawialnych Źródeł Energi, fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynowania energii i znajdź najlepsze rozwiązania dla siebie.