PROGRAM

Ulga
Termomodernizacyjna

Prowadzisz prace termomodernizacyjne w swoim domu? Sprawdź, czy możesz odliczyć nawet 53 000 zł

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to rozwiązanie podatkowe, które pozwala odliczyć od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna to korzystne rozwiązanie podatkowe, które może pomóc w zmniejszeniu kosztów termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić określone warunki, w tym posiadać tytuł prawny do budynku oraz wykazać poniesione wydatki na termomodernizację w zeznaniu rocznym.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Najważniejsze zasady programu

Jakie wydatki można odliczyć?

Odliczeniu od podatku dochodowego podlegają wydatki na:

 • materiały budowlane i urządzenia związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
 • usługi montażu materiałów budowlanych i urządzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy spełnić następujące warunki:

 • budynek musi być budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
 • wydatki muszą zostać poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku
 • podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W jaki sposób odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna jest odliczana od podstawy obliczenia podatku dochodowego w zeznaniu rocznym. W zeznaniu rocznym należy wypełnić załącznik PIT/D, w którym należy wykazać poniesione wydatki na termomodernizację.

Pamiętaj, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się, również w okresie trwałości inwestycji, źródło ciepła na paliwo stałe.

Jakie produkty OZE obejmuje dofinansowanie z programu Ulga Termomodernizacyjna?

Pompy ciepła

Multifunkcyjna pompa ciepła to darmowe i nowoczesne źródło energii odnawialnej dla Twojego domu lub firmy. Pompa ciepła pracuje przez cały rok — ogrzewa zimą i chłodzi latem.

O dofinansowaniu

Kiedy przysługuje ulga

Z ulgi skorzystasz, jeśli poniesiesz wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego. Odliczysz wydatki na ulgę termomodernizacyjną, jeżeli:

 • wydatki są one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • Twoje wydatki dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek,
 • posiadasz fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku,
 • inwestycja nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lub zwrócone tobie w jakiejkolwiek formie,
 • nie zaliczyłeś wydatków na inwestycję do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyłeś od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub nie uwzględniłeś w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulgę odliczasz w zeznaniu podatkowym od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
 • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj, że:

 1. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.
 2. Jeżeli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odliczasz kwotę wraz z tym podatkiem, o ile nie odliczyłeś tego podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w twoim dochodzie (przychodzie) za rok podatkowy, w którym je poniosłeś, odliczysz w kolejnych latach. Nie będziesz mógł odliczać ich dłużej, niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek.
 4. Jeżeli w okresie trzech lat nie zrealizujesz przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek), będziesz musiał zwrócić ulgę. Oznacza to, że będziesz musiał doliczyć do dochodu wcześniej odliczoną kwotę z tego tytułu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.
 5. Jeżeli po roku, w którym skorzystałeś z ulgi, otrzymasz zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jesteś zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymałeś ten zwrot albo złożyć korektę uprzednio złożonego zeznania, w którym zastosowałeś ulgę.

Program Ulga Termomodernizacyjna - FAQ

Program Moje Ciepło 2.0

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby osób fizycznych, jako indywidualnych inwestorów, którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Program wspiera zakup i montaż pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Jakie zeznanie złożyć w Urzędzei Skarbowym?

Odliczeń ulgi termomodernizacyjnej dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Poznaj inne produkty

Poznaj naszą kompleksową ofertę dla Twojego domu. Dobierzemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania odpowiadające gabarytom domu i zapotrzebowaniu na energię.

Baza wiedzy OZE

Chcesz zainwestować w OZE i zastanawiasz się czy fotowoltaika, pompa ciepła to dobre rozwiązanie dla Ciebie? Czytaj nasze poradniki na temat Odnawialnych Źródeł Energi, fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynowania energii i znajdź najlepsze rozwiązania dla siebie.