Fotowoltaika na gruncie

Choć jeszcze do niedawna instalacje fotowoltaiczne królowały na dachach, to obecnie coraz częściej można spotkać fotowoltaikę na gruncie. Takie rozwiązanie pozwoliło na znaczące rozszerzenie grupy potencjalnych odbiorców, sprawiając, że instalacje fotowoltaiczne stały się bardziej dostępne.

Jakie są najważniejsze przepisy dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej na gruncie? Na co warto zwrócić uwagę, aby zyskać najlepsze efekty? Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę, aby instalacja fotowoltaiczna na gruncie pozwoliła na uzyskanie pełnej niezależności energetycznej.

Fotowoltaika na gruncie 10kw

Kiedy warto zainstalować fotowoltaikę na gruncie?

Fotowoltaika na gruncie jest dedykowana dla osób, które z jakichkolwiek innych przyczyn nie mogą pozwolić sobie na montaż instalacji na dachu. Zwykle wynika to z charakterystyki dachu, która nie pozwala na uzyskanie pełnej efektywności instalacji fotowoltaicznej. Może mieć to związek z takimi czynnikami, jak:

 • Nietypowe spadki na dachu – o kącie nachylenia powyżej 45 stopni. Wówczas zastosowanie instalacji fotowoltaicznej nie pozwoli na uzyskanie pożądanych rezultatów.
 • Brak miejsca na dachu – wynikający z ogólnej niewielkiej powierzchni dachu lub nietypowej budowy dachu, z licznymi „jaskółkami”. Według szacunków montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 kW wymaga przeznaczenia ok. 6,5 m2 dachu. Niewielka powierzchnia dachy nie pozwoli na stworzenie instalacji o pożądanej mocy, z kolei skomplikowany układ dachu może pochłonąć znaczne środki.
 • Dach wymaga remontu – instalacja fotowoltaiczna wyróżnia się wysoką masą. To sprawia, że zamontowana na dachu, wymagającym remontu, mogłaby spowodować postępujące uszkodzenia. Aby instalacja fotowoltaiczna była w pełni bezpieczna, powinna być montowana tylko na takich powierzchniach, które będą w stanie ją utrzymać. Dodatkowo odpowiednio wykonana instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją na lata. Dlatego planując jej montaż na dachu, należy wcześniej zadbać o usunięcie usterek, których późniejsza naprawa może się wiązać z dodatkowymi, wysokimi kosztami.

W każdej z powyższych sytuacji warto rozważyć możliwości, jakie niesie ze sobą instalacja fotowoltaiczna na gruncie. To szczególnie korzystne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które dysponują niezagospodarowaną przestrzenią na działce.

Fotowoltaika na południe

Fotowoltaika na gruncie – jak ustawić?

Podobnie jak w przypadku instalacji fotowoltaicznej montowanej na dachu, również w przypadku tej gruntowej dla uzyskania pełnej skuteczności niezbędne jest odpowiednie ustawienie. To właśnie lokalizacja instalacji gruntowej wpłynie na pozostałe procesy decyzyjne, pozwalając na zastosowanie najlepszych rozwiązań.

Aby fotowoltaika na gruncie mogła spełnić zapotrzebowanie na energię, powinna być wykonana na terenie z dużym dostępem do słońca. Nawet niewielkie zacienienie znacząco wpłynie na obniżenie wydajności fotowoltaiki.

Instalacja na gruncie powinna być zamontowana z dala od drzew. Te nie tylko mogą rzucać cień, znacząco zmniejszając wydajność instalacji, ale dodatkowo, spadające liście, szyszki i gałęzie mogą przesłonić panele, generując dodatkowe obowiązki, w postaci codziennego sprzątania instalacji.

Chcąc uzyskać jak najwyższy poziom wydajności z instalacji, warto zadbać o odpowiedni kierunek. Ustawienie fotowoltaiki na gruncie, w kierunku południowym pozwoli na uzyskanie maksymalnej absorpcji promieniowania, zwiększając tym samym wydajność zastosowanej instalacji fotowoltaicznej.

Przepisy budowlane instalacja fotowoltaiczna

Fotowoltaika na gruncie – czy wymaga pozwolenia na budowę?

Prawidłowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie wymaga wcześniejszego zapoznania się z przepisami prawa. Te wskazują możliwości instalacji oraz obowiązki inwestora.

Co ważne, fotowoltaika na gruncie na potrzeby własne, o mocy do 50 kW nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Tego typu mikroinstalacje mogą powstać bez konieczności wprowadzania zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego czy wcześniejszego otrzymania warunków zabudowy.

Wnioskowanie o pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej wymagane jest dopiero wówczas, gdy jej moc przekracza 50 kW, jednak kryterium to dotyczy zarówno instalacji gruntowych, jak i tych, montowanych na dachu.

Warto przy tym pamiętać, że w niektórych przypadkach pozwolenie na budowę może się okazać wymagane. Szczególną uwagę należy zwrócić, planując budowę fotowoltaiki wówczas, gdy:

 • wykonanie instalacji wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne lub obszar Natura 2000,
 • obszar, na którym planowana jest instalacja fotowoltaiczna, jest wpisany do rejestru zabytków.

Aby ocenić, czy w danym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, warto skierować pytanie do odpowiedniego urzędu lub starostwa.

Fotowoltaika na gruncie na co zwrócić uwagę

Fotowoltaika na gruncie - Na co zwrócić uwagę?

Planując fotowoltaikę na gruncie, warto zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości od granicy działki. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, posadowienie jakiejkolwiek budowli, w tym paneli fotowoltaicznych montowanych na gruncie, wymaga zachowania odległości od granicy działki. Dodatkowo odpowiednio zaplanowana instalacja na gruncie powinna zapewnić swobodny dojazd i wygodny montaż.

W przypadku instalacji większych niż 6 5 kW konieczne jest dodatkowe zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej, celem sprawdzenia, czy planowana instalacja jest zgodna z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Na sam koniec, warto zwrócić uwagę na wymagane decyzje środowiskowe. Te mogą się okazać wymagane, gdy planowany jest montaż instalacji na terenie chronionym przyrodniczo, gdy powierzchnia zabudowy przekracza 0,5 ha, a także wówczas, gdy instalacja ma być wykonana na gruncie powyżej 1 ha.

Kalkulacja ceny fotowoltaika

Ile kosztuje fotowoltaika na gruncie?

Koszt instalacji fotowoltaiki na gruncie uzależniony jest od wielu czynników, wśród których zdecydowanie największą rolę odgrywa ogólna wielkość instalacji.

Cena zakupu samych modułów w przypadku fotowoltaiki na dachu i gruncie będzie taka sama. Różnice wynikają ze sposobu montażu. Fotowoltaika na gruncie wymaga dodatkowego wykonania solidnych stelaży, odpornych na działanie czynników atmosferycznych. W tym celu wykorzystywana jest stal ocynkowana, dodatkowo powleczona specjalnymi preparatami zwiększającymi jej odporność. Odpowiednio wykonany stelaż pozwala na ustawienie instalacji pod odpowiednim kątem, umożliwiającym uzyskanie maksymalnej wydajności instalacji.

Konieczność dodatkowego wzniesienia konstrukcji stalowej może znacząco podnieść koszty inwestycji, szczególnie w zestawieniu z prostą instalacją dachową. Szacuje się, że cena fotowoltaiki na gruncie może być nawet o 15% wyższa, niż w przypadku takiej samej instalacji, zamontowanej na prostym dachu.

Jednak warto przy tym pamiętać, że rozwiązanie to jest dedykowane w szczególności wówczas, gdy montaż instalacji na dachu jest niemożliwy lub znacząco utrudniony. Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że występująca różnica cenowa jest nieznacznym kosztem, pozwalającym na wykonanie własnej instalacji, pozwalającej na samodzielną produkcję prądu.

Korzyści z fotowoltaiki

Fotowoltaika na gruncie – korzyści

Poza oczywistą możliwością samodzielnej produkcji prądu zgodnie z zapotrzebowaniem gospodarstwa domowego lub firmy, fotowoltaika na gruncie niesie ze sobą szereg innych korzyści. Wśród tych szczególnie istotnych wymienić można:

 • Znacznie większa przestrzeń na instalację – choć również i ta ograniczona jest do powierzchni działki, jaka może być przeznaczona pod instalację fotowoltaiczną. W przypadku fotowoltaiki na dachu istotnym ograniczeniem jest jego powierzchnia. Fotowoltaika na gruncie może obejmować swym zakresem każdą wolną przestrzeń działki, tworząc swego rodzaju farmę solarną. Choć koszt takiej rozległej instalacji fotowoltaicznej z pewnością będzie znaczący, to nie ulega wątpliwości, że instalacja szybko się zwróci, odpowiadając na pełne zapotrzebowanie na prąd gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa.
 • Wygoda konserwacji – brak konieczności wspinania się po dachu znacząco usprawnia bieżącą konserwację instalacji fotowoltaicznej montowanej na gruncie. Ważny jest dostęp w sezonie zimowym, można samemu odśnieżyć zalegający śnieg.
 • Łatwy dostęp i prosty montaż – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie nie wymaga prowadzenia prac na wysokościach. Tym samym bieżące czyszczenie instalacji można przeprowadzić samodzielnie, bez konieczności wzywania specjalistów.
 • Elastyczność – decydując się na instalację fotowoltaiki na gruncie, można z łatwością rozbudować przydomową elektrownię wraz z rosnącym zapotrzebowaniem gospodarstwa domowego. W przypadku instalacji gruntowej nie ogranicza nas powierzchnia dachu.
 • Efektywniejsze chłodzenie – ogniwa fotowoltaiczne wymagają utrzymania temperatury na poziomie ok. 20 stopni. To zapewnia uzyskanie najwyższej wydajności instalacji. W przypadku paneli zamontowanych na dachu możliwości chłodzenia są mocno ograniczone. Instalacja zamontowana na gruncie może być chłodzona z każdej strony, co pozwala na zwiększenie jej wydajności.
 • Niezależność energetycznafotowoltaika na gruncie, podobnie jak ta wzniesiona na dachu, pozwala na uzyskanie pełnej niezależności energetycznej. Takie rozwiązanie zapewnia znacznie wyższe poczucie bezpieczeństwa – ewentualne awarie sieci energetycznej nie odbiją się na codziennym funkcjonowaniu rodziny. Dodatkowo własna przydomowa elektrownia pozwoli na znaczącą redukcję kosztów, związanych z użytkowaniem energii elektrycznej.

decydować się

Czy warto się zdecydować na fotowoltaikę na gruncie?

Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na zyskanie niezależności energetycznej. To kosztowna inwestycja, która powinna być odpowiednio przemyślana. Jedną z decyzji, jakie należy podjąć, planując wykonanie fotowoltaiki, jest dobór odpowiedniego miejsca posadowienia.

Instalacje gruntowe wiążą się z koniecznością wykonania szeregu dodatkowych prac, związanych z budową konstrukcji, co przekłada się na ostateczny wzrost kosztów instalacji. Jednak nie ulega wątpliwości, że niekiedy jest to jedyne rozwiązanie, na jakie może sobie pozwolić inwestor.

Wówczas, mimo nieznacznie wyższych kosztów budowy, warto rozważyć możliwości, jakie daje fotowoltaika na gruncie. Inwestycja w tego typu rozwiązanie, choć początkowo pochłonie większe koszty, to szybko się zwróci, poprzez znaczącą redukcję kosztów związanych z użytkowaniem energii elektrycznej. Tym samym, nie mając innej alternatywy, warto zdecydować się na montaż fotowoltaiki na gruncie.

Poznaj produkty

Poznaj naszą kompleksową ofertę dla Twojego domu. Dobierzemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania odpowiadające gabarytom domu i zapotrzebowaniu na energię.