DOFINANSOWANIE

Moje Ciepło
Program z Dofinansowaniem

Zamów pompę ciepła z dofinansowaniem z programu Moje Ciepło

Program Moje Ciepło - co wiemy na temat tego programu

Program Moje Ciepło wspiera zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Program jest odpowiedzią na aktualne potrzeby osób fizycznych, jako inwestorów, którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Jaki jest cel programu Moje Ciepło

Celem programu Moje Ciepło jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Dotacje w Programie Moje Ciepło

Czym jest program Moje Ciepło

Program Moje Ciepło umożliwia wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. Moje Ciepło polega na współfinansowaniu inwestycji, obejmuje zakup i montaż nowych pomp ciepła – powietrznych i gruntowych – wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Urządzenie musi zostać zakupione między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2026 r.

Najważniejsze zasady programu

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup i montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem
  • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem
  • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Pamiętaj, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się, również w okresie trwałości inwestycji, źródło ciepła na paliwo stałe.

Jakie produkty OZE obejmuje dofinansowanie z programu Moje Ciepło?

Pompy ciepła

Multifunkcyjna pompa ciepła to darmowe i nowoczesne źródło energii odnawialnej dla Twojego domu lub firmy. Pompa ciepła pracuje przez cały rok — ogrzewa zimą i chłodzi latem.

O dofinansowaniu

Beneficjenci

  • Beneficjentem musi być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  • Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych
Kwota jaką można uzyskać to od 7000 do 21000 złotych na jedną współfinansowaną inwestycję

Program Moje Ciepło - FAQ

Program Moje Ciepło 2.0

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby osób fizycznych, jako indywidualnych inwestorów, którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Program wspiera zakup i montaż pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Co to jest i jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła to maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

Pompę ciepła to bezpieczne i w pełni komfortowe rozwiązanie dla Twojego domu. Taki system w zimę ogrzeje dom, latem ochłodzi, a przez cały rok przygotuje ciepłą wodę.

Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w połączeniu z fotowoltaiką. Dzięki energii ze słońca (fotowoltaika) oraz energii z powietrza (pompa ciepła), możesz ogrzewać dom praktycznie bez kosztowo. Rozwiązanie firmy Playtronics jest dobre nie tylko dla Twojego portfela, ale i otoczenia. Zapytaj naszego konsultanta o pompę ciepła i fotowoltaika do Twojego domu lub firmy.

Poznaj inne produkty

Poznaj naszą kompleksową ofertę dla Twojego domu. Dobierzemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania odpowiadające gabarytom domu i zapotrzebowaniu na energię.

Baza wiedzy OZE

Chcesz zainwestować w OZE i zastanawiasz się czy fotowoltaika, pompa ciepła to dobre rozwiązanie dla Ciebie? Czytaj nasze poradniki na temat Odnawialnych Źródeł Energi, fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynowania energii i znajdź najlepsze rozwiązania dla siebie.