Program od węgla do słońca.

Wdrożona uchwała antysmogowa wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań, zmierzających do poprawy jakości powietrza na terenie gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach. Walka o czyste powietrze jest obowiązkiem każdego obywatela, jednak aby mogła przebiegać sprawnie, konieczne jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów.

27 marca 2024 roku rozstrzygnięto kolejną, drugą już edycję Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Jaka kwota przypadła dla mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice i Hażlach i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie? Poznaj najważniejsze warunki programu i zastąp dotychczas stosowane nieefektywne źródła energii, tymi odnawialnymi.

Jakie środki dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice i Hażlach?

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza zakładał podział 15,7 mln zł na rzecz walki o poprawę jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo do rozdysponowania pozostawała kwota 470 mln zł na projekty związane z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Gminy Czechowice-Dziedzice i Hażlach w projekcie partnerskim „Od węgla do słońca – odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach” łącznie otrzymały 23 751 718,00 zł na realizację projektu, wspierającego inwestycję w OZE.

Zwycięski projekt zakłada udzielenie grantów mieszkańcom gmin, o łącznej wartości ponad 22 mln zł na dostawę i montaż 721 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Zgodnie z założeniami projektu, środki z grantów mają być przeznaczone na zakup i montaż takich instalacji OZE, jak:

Podział puli środków na gminy Czechowice-Dziedzice i Hażlach

Projekt partnerski zakłada podział środków uzyskanego wsparcia pomiędzy mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice i Hażlach. Zgodnie z założeniami projektu pula środków została podzielona w następujący sposób:

 • gmina Czechowice-Dziedzice – ok.18 mln zł,
 • gmina Hażlach – ok. 4 mln zł.

Warunki dofinansowania w ramach projektu

 

  Zwycięski projekt „Od węgla do słońca – odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach” zakłada udzielenie dofinansowania mieszkańcom gmin na zakup i montaż instalacji OZE. W ramach grantu mieszkańcy mogą się ubiegać o wsparcie do 85% wartości netto kosztów kwalifikowalnych. Kwota udzielonego wsparcia nie może być wyższa niż kwoty wskazane w regulaminie naboru.

   

   Od węgla do słońca – szczegóły projektu

   Obecnie nie są znane szczegóły projektu, dotyczącego udzielenia grantów na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice i Hażlach. Szczegóły realizacji projektu zostaną przekazane do wiadomości publicznej już po podpisaniu przez gminy partnerskie umowy o dofinansowanie. Termin podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektów wspierających wykorzystanie OZE został zaplanowany na koniec czerwca 2024 r.

   Możemy zakładać, że warunki ubiegania się o grant w 2024 roku będą zbliżone do tych, obowiązujących w pozostałych edycjach konkursu. Gmina Czechowice-Dziedzice już w latach 2018-2023 realizowała projekty, których celem była poprawa jakości powietrza na terenie gminy, poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie gminy.

    

   Inicjatywa Antysmogowa w 2024

   W ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała wsparcie, w wysokości 227 964,95 zł na zakup drona wyposażonego w kamerę oraz systemy teledetekcyjne. Realizacja projektu ma na celu stałą kontrolę jakości powietrza na terenie gminy, w sposób umożliwiający skuteczną poprawę jego parametrów.

   Projekt realizowany będzie w ramach Inicjatywy Antysmogowej i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice.