Kraków od lat zmaga się z wysokim poziomem smogu. W 2019 roku stolica małopolski zajęła niechlubne, drugie miejsce w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Długotrwałe, niekorzystne tendencje skłoniły włodarzy miasta do wprowadzenia rozwiązań, których celem jest maksymalna redukcja zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim emisji pyłów PM2,5 i PM10, będących głównymi składowymi smogu. Jednym z działań zaplanowanych w ramach minimalizacji szkodliwości powietrza jest wymiana pieca.

Jak do tej pory Kraków walczył ze smogiem i na czym polega program wymiany pieców w Krakowie? Dowiedz się, jakie ograniczenia czekają na mieszkańców Krakowa i czy w związku z koniecznością wymiany pieców, można liczyć na dodatkowe wsparcie gminy.

Zakaz palenia drewnem i węglem w Krakowie

Uchwała antysmogowa dla Krakowa weszła w życie 1 września 2019 roku i wprowadziła szereg ograniczeń na mieszkańców stolicy małopolski. Jednym z najważniejszych punktów uchwały było wprowadzenie całkowitego zakazu palenia węglem i drewnem w Krakowie. Wcześniej, bo już od 1 lipca 2017 roku obowiązywały przepisy przejściowe, na mocy których w mieście wprowadzono zakaz stosowania paliw złej jakości (w tym w szczególności mułów, miałów i flotów węglowych).

Osoby, korzystające z kotłów na węgiel lub drewno, nie spełniających żadnych norm emisyjnych mają czas jeszcze do końca kwietnia, na to by dokonać wymiany pieca. Z kolei do końca 2026 roku mieszkańcy Krakowa są zobowiązani wymienić również kotły klasy 3 lub 4, zgodnej z normą PN-EN 303-5:2012. Co ważne, kotły spełniające wymagania klasy 5 ww. normy, które założono przed 1 lipca 2017 r. mogą być eksploatowane do końca swojej żywotności, bez ryzyka, naliczenia dodatkowych kar i mandatów.

Jaki piec należy wybrać w Krakowie?

Zgodnie z obecnie obowiązującą Uchwałą antysmogową, mieszkańcy Krakowa do końca kwietnia 2024 roku powinni wymienić dotychczasowe bezklasowe kotły na węgiel lub drewno, źródłem ciepła, spełniającym ściśle określone standardy emisyjne.

Wybierając odpowiedni piec, warto zwrócić uwagę na plany w dalszej perspektywie. Już od 1 stycznia 2027 roku z użycia wyłączone zostaną piece, spełniające minimalne standardy emisyjne, wskazane w kategoriach klasy 3 i 4. Co ciekawe, obecnie ich zakup można sfinansować z licznych programów pomocowych, w tym programu „Czyste Powietrze”.

Po wkroczeniu w ostateczną fazę procesu zaplanowanego w ramach uchwały antysmogowej, po 1 stycznia 2027 r. do użycia dopuszczone zostaną wyłącznie te piece, które spełniają wymogi klasy 5 i były w użyciu przed 1 lipca 2017.

Tym samym, planując wymianę pieca w 2024 roku, warto poszukać alternatywnych rozwiązań, które swym zakresem mieścić się będą w standardach uchwały antysmogowej, tj. pompy ciepła, kotły gazowe kondensacyjne oraz kotły na biomasę.

Dopłaty do wymiany pieca w Krakowie

 

  Zbliżający wielkimi krokami ostateczny termin wymiany pieców w Krakowie sprawia, że coraz więcej osób poszukuje dodatkowych form sfinansowania przedsięwzięcia, jakim jest wymiana pieca.

  Mieszkańcy Krakowa mogą skorzystać z programu „Czyste Powietrze” prowadzonego prze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie ogólnej emisji gazów cieplarnianych, poprzez wymianę dotychczas stosowanych, nie spełniających określonych norm, źródeł ciepła, a także poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

  Wnioskodawcy, chcący sfinansować demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (piec) oraz zakup i montaż pompy ciepła mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie od 35 do 135 tys. zł, w zależności od pełnego zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz kwalifikacji Wnioskodawcy.

  Wnioskodawcy, planujący realizację przedsięwzięcia obejmującego demontaż starego pieca wraz z zakupem i montażem nowego źródła ciepła (innego niż pompy ciepła) lub kotłowni gazowej, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 25 do 115 tys. zł, w zależności od pełnego zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz kwalifikacji Wnioskodawcy.

  Niezależnie od zakresu planowanego przedsięwzięcia i ostatecznej wysokości dofinansowania, wnioskodawcy mogą dodatkowo uzyskać 1 200 zł wsparcia na przeprowadzenie kompleksowego audytu energetycznego.

  Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pieca w Krakowie, w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzony jest w sposób ciągły, jednak warto pamiętać, że wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą zawierały umowy wyłącznie do 31.12.2027r.. Wnioski złożone po tym czasie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

   Dlaczego warto wymienić piec w Krakowie?

   Konieczność wymiany pieca na nowe, bardziej efektywne źródło ciepła jest na mieszkańców Krakowa narzucane uchwałą antysmogową. Rezygnacja z wymiany pieca będzie tym samym uznawana za złamanie przepisów lokalnych, co może skutkować naliczeniem wysokich kar, w wysokości nawet do 5000 złotych.

   Jednak kwestie prawne, to nie jedyny powód, dla którego warto zdecydować się na wymianę pieca w Krakowie. Jedną z głównych zalet wymiany pieca w Krakowie, jest możliwość realnego przyczynienia się do poprawy jakości powietrza w mieście. Rezygnując ze starego kopciucha, zmniejszysz poziom ogólnej emisji szkodliwych substancji, w tym pyłu.

   Co więcej, nowe źródła ciepła są zwykle bardziej efektywne, dzięki czemu już w pierwszym roku eksploatacji zauważyć można wyraźne zmniejszenie kosztów ogrzewania.

    

   Wymień piec w Krakowie

   Postępujący kryzys klimatyczny narzucił na ludzi na całym świecie konieczność zrównoważonego gospodarowania dostępnymi zasobami. Działania proekologiczne nie stanowią już wyłącznie domeny prawdziwych miłośników przyrody, ale na stałe wpisują się do codzienności każdego człowieka.

   Chcąc przyczynić się, w choćby niewielkim stopniu, do poprawy jakości powietrza i życia na Ziemi ogółem, warto już teraz zdecydować się na wymianę pieca w Krakowie. Wybierając alternatywne, przyjazne dla środowiska źródło ciepła, będziesz mógł zapewnić sobie optymalny komfort cieplny, przy równoczesnym ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko.