Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic

 

Stale pogarszająca się jakość powietrza na terenie województwa śląskiego sprawiła, że konieczne stało się zastosowanie dodatkowych mechanizmów wspierających inwestycję w odnawialne źródła energii. W związku z powyższym, 27 marca 2024 roku rozstrzygnięto kolejną, drugą już turę Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

W ramach konkursu, do rozdysponowania pozostawała kwota niespełna 470 mln złotych na inwestycję w rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Część z tych środków przypadka dla gmin Bielsko-Biała i Zebrzydowice. Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy?

Sprawdź, co już teraz wiemy o projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic”.

 

Jakie wsparcie dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic?

 

Miasto Bielsko-Biała w partnerstwie z miastem Zebrzydowice złożyło wniosek w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, w ramach działania 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe. W ramach konkursu projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” złożony przez miasta partnerskie został wyłoniony do dofinansowania, uzyskując łączne wsparcie na poziomie 42 949 314,25 złotych na realizację projektów związanych z inwestycją w instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii. Wsparcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na poziomie 38 610 303,75 złotych oraz ze środków Budżetu Państwa na poziomie 4 339 010,50 złotych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 109 557 555,75 złotych.

 

Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy miast Bielsko-Biała i Zebrzydowice?

 

Zgodnie z założeniami projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” mieszkańcy Bielska-Białej oraz Zebrzydowic mogą liczyć na wsparcie na poziomie do 85% kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane z zakupem instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii.

Projekt zakłada łączną realizację aż 1 345 inwestycji związanych z wykorzystaniem OZE. Zgodnie z założeniami projektu mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli zrealizować aż 1 200 inwestycji. Mieszkańcy Zebrzydowic z kolei będą mogli skorzystać ze wsparcia na realizację 145 inwestycji.

Wsparcie w postaci grantów obejmuje zakup i montaż takich instalacji, jak:

  • instalacje fotowoltaiczne – maksymalny poziom wsparcia do 11 900 zł,
  • magazyny energii elektrycznej – maksymalny poziom wsparcia do 20 400 zł,
  • kolektory słoneczne – maksymalny poziom wsparcia do 8 500 zł,
  • pompy ciepła na potrzeby ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej lub tylko na potrzeby ogrzewania – maksymalny poziom wsparcia do 25 500 zł,
  • magazyny energii cieplnej – maksymalny poziom wsparcia do 5 100 zł.

 

duży dom panele fotowoltaiczne

Szczegóły projektu

Obecnie nie są jeszcze znane szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu. Niezbędne dane, dotyczące terminu rozpoczęcia naboru wniosków oraz dodatkowych kryteriów, jakie spełnić muszą grantobiorcy, zostaną podane po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Termin zawarcia umowy o realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” został zaplanowany na koniec czerwca 2024 roku.

Cel projektu

Projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energetyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ma na celu poprawę efektywności energetycznej, poprzez zwiększenie udziału energetyki rozproszonej i prosumenckiej energetyki odnawialnej.

Zrealizowanie projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza oraz redukcji zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń CO2 i PM10) na terenie miasta Bielsko-Biała oraz gminy Zebrzydowice.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę zdrowia oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców Bielska-Białej oraz gminy Zebrzydowice, a także przyczyni się do ogólnej poprawy efektywności energetycznej na terenie województwa śląskiego